newyddion

Mae silicon wedi mynd i mewn i'n bywydau mewn gwahanol ffyrdd.

Fe'u defnyddir ar gyfer tecstilau ffasiwn a diwydiannol. Fel elastomers a rwberiaid yn cael eu defnyddio ar gyfer gludyddion, asiantau bondio, haenau tecstilau, cotio les a sealers seam. Tra bod hylifau ac emwlsiynau yn cael eu defnyddio ar gyfer gorffeniadau ffabrig, ireidiau ffibr a chymhorthion proses. 

Mae cotio silicon a ddefnyddir mewn dillad yn ei gwneud yn anadlu ac yn gyffyrddus. Tra mewn cymwysiadau diwydiannol fel nwyddau modurol, adeiladu a chwaraeon, mae cotio silicon yn rhoi cryfder, ymwrthedd gan dymheredd eithafol, lleithder, pelydrau UV a thân.

Mae technoleg silicon wedi ennill poblogrwydd mewn cymwysiadau tecstilau ffasiwn a diwydiannol. Mewn ffasiwn, mae gan decstilau silicon lawer o fanteision. Gall leihau crebachu, crafu'n rhydd, heb grychau, ychwanegu meddalwch i'r ffabrig, mae ganddo ymlid dŵr uwch. Mae cotio silicon ar ffabrig yn cynnal ystwythder y ffabrig ac nid yw'n dod yn galed mewn oerfel na phydredd pan fydd yn agored i dymheredd uchel.

Mae silicones yn hawdd i'w prosesu ac felly'n gost-effeithiol. Gellir gweld silicones fel resinau sy'n llifo'n rhydd, plastigau anhyblyg, geliau, rwber, powdrau a hylifau yn deneuach na dŵr neu'n drwchus fel past. O'r mathau hyn o silicon, mae cynhyrchion di-rif yn seiliedig ar silicon yn cael eu cynllunio a'u cynhyrchu ledled y byd at ddibenion tecstilau a diwydiannol amrywiol.

 


Amser post: Gorff-16-2020